Nya kiosken byggs

Februari – september 2006

Här är den gamla kiosken som skall ersättas med den nya.

År 2006.

Kioskbygge 2

Häs skall den nya kiosken byggas.

Gubbarna markerar platsen där pålarna ska slås ned.

Kioskbygge 3

Det skall mätas, beräknas och borras hål så att pålningen ska ske på rätt sätt.

Kioskbygge 4

Här ligger en halv skog som skall slås ner i leran.

Pålarna är över 20 meter långa.

Kioskbygge 5

Grävmaskiner börjar gräva runt platsen där kiosken ska stå.

För att undvika ras slår man ner järnbalkar runt själva byggplatsen.

Kioskbygge 6

Pålningsmaskinen i arbete för att få balkarna på plats.

Kioskbygge 7

Balkarna är på plats.
Dessa tas sedan bort när källarplanet är på plats.

Kioskbygge 8

Klackar gjuts i det djup som ska grävas upp.

Kioskbygge 9

Bottenplattan gjuts och armeras.

Kioskbygge 10

Bottenplattan är färdiggjuten.

”Halvt hus är halvt helvete”.

Kioskbygge 11

Mallar för väggarna ställs på plats med armering inför gjutning.

Kioskbygge 12

Efter gjutning tas mallarna bort och väggarna för källarplanet är på plats.

Det har nu gått 2 månader sedan byggstart.

Kioskbygge 13

Mellanplanet ska ställas i ordning för gjutning.

Massor av armeringsjärn och rör ska placeras på rätt ställe.

Kioskbygge 14

Bottenplattan gjuten och reglar för mallanplanets väggar sätts upp.

Kioskbygge 15

Kioskens form börjar synas.

Kioskbygge 16

Isoleringen monteras upp.

”Den som vill bli rik får hänga sin själ på en spik”.

Kioskbygge 17

Taket och isoleringsplattorna är på plats.

Nu börjar det likna något.

”Det ger sig väl i ändan, sa repslagaren”.

Fönstren i övervåningen monterade.

”Med pengar kan man köpa allt utom saligheten”.

Kioskbygge 18

Serveringsluckan från insidan.

”Den rikes pung är hans samvete”.

Kioskbygge 19

Det röda plåttaket över regnskyddet är på plats.

Alla fönstren är monterade.

Plattorna för ytterväggarna är på plats.

Gjutningen framför serveringen är klar.

Kioskbygge 20

Stenläggningen pågår några veckor.

Namnet ”OVES” sitter på plats.

Kioskbygge 21

Nerfarten till parkeringen förbereds och asfalteras.

”Och detta kallas fastland, sa matrosen när han gick full”.

Kioskbygge 22

Bord och bänkar monteras.

Kioskbygge 23

Interiör vid serveringsluckorna.

Kioskbygge 24

Bakre rummet med plats för påfyllning, förberedelser, diskning mm.

Kioskbygge 25

Första kunderna i nya kiosken!

Kioskbygge 26

Efter många månaders byggfeber ser kiosken fräsch och fin ut.

Full rulle första dagen.

”Att bli rik är tur, att bli from är konst”.